Užívání počítače

5 rad pro užívání počítače

Existuje mnoho závislostí a patří mezi ně bezesporu „Závislost na Internetu“. Proč závislost? Můžeme totiž pozorovat podobně nepříjemné důsledky pro život jako v případě závislosti na alkoholu nebo drogách. Pro závislost na Internetu se používá označení „Netolismus“.

Závislost nemusí být pouze na počítačových hrách, což může být mnohých domněnka, jak tomu bylo ještě před nástupem Internetu, ale v současné době také na různých Sociálních sítích.

Ikdyž k závislosti můžete mít ještě daleko, některé nepříjemné důsledky můžete pociťovat již nyní, jako např.:

  • Tloustnutí
  • Bolesti zad
  • Problémy se spánkem
  • Nedostatek času (odkládání povinností)
  • Problémy ve škole, v práci, ale také v mezilidských vztazích

Nebezpečí nehrozí pouze vašemu zdraví, ale Nebezpečí na Internetu může mít i jiné podoby.

5 rad, jak tomu předcházet a celou situaci zvládnout

  1. Hlídejte si spánek – Nedopusťte, aby Vás Internet „okrádal“ o noční spánek. Hrozí Vám totiž převrácení denního rytmu.
  2. Plánujte si svůj čas – Naplánujte si předeme, co chcete všechno udělat. Potom si spočítejte, kolik času Vám zbyde na počítač.
  3. Poslouchejte signály vlastního těla – Bolí Vás za krkem? Dejte si pauzu! Pálí Vás oči? Dejte si pauzu! …
  4. Dělejte přestávky – Při práci s počítačem snadno ztrácíme pojem o čase. Získat kontrolu nad ním Vám pomohou přestávky.
  5. Vynechte rizikové činnosti – Pokud jste propadli nějaké hře nebo jiné konkrétní činnosti, neomezujte ji, ale úplně se od ní oprostěte.

Stupně závislosti

Mark Griffiths (2005) vytvořil definici závislosti, která vychází z podobnosti obou závislostí (tedy závislosti na látce a behaviorálních závislostech), a jenž zahrnuje následující fáze:

Salience

Jde o stav, kdy se daná aktivita stala pro jedince tím nejdůležitějším v jeho životě.

Změny nálady

Aktivita přímo ovlivňuje náladu jedince a přináší mu okamžitou úlevu nebo vzrušení. Dělá mu život „lepší“.

Tolerance

Nastává fáze, kdy jedinec zvyšuje dávky, v tomto případě zvyšuje aktivitu (čas), aby dosáhl onoho pozitivního efektu.

Syndrom z odnětí

U netolismu chybí fyzické abstinenční příznaky, objevují se však stavy psychické, jako je změna nálady, agresivita, deprese apod. 

Konflikt

Důležitý moment, který má podobu intrapsychickou (jedinec má výčitky, že se nedokáže ovládnout), nebo interpersonální (objevují se potíže v zaměstnání, škole, ve vztazích).

Relaps

Návrat k původním vzorcům chování po abstinenci. Často spojený s rychlým propadem do extrémních poloh, kde se závislý nacházel.

Podobné příspěvky